Bina Tamamlama Sigortası Nedir, Kapsamı Nelerdir?

Bina Tamamlama Sigortası, bir Kefalet Sigorta Branşı ürünü ve Kefalet Sigortası türüdür.

Zorunlu Sigorta çeşidi olmamakla birlikte,

 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki ön ödemeli konut veya devre tatil satışlarında,

 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki kat karşılığı yapım işi projelerinde

bina tamamlama sigortası yaptırılması veya ilgili Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartların sağlanması zorunluluğu vardır.

Bina Tamamlama Sigortası ile sigortacı; tüketicilerin konut veya devre mülk sahibi olmak amacıyla yapmış olduğu ödemelerini veya kat karşılığı yapmış olduğu sözleşmelerini

 • Satıcının (inşaat şirketinin/müteahhidin) iflas etmesi,

 • Gerçek kişi satıcının vefatı ve reddi miras veya gaipliğine karar verilmesi,

 • Genel şartların ek sözleşme ile teminat altına alınabilecek haller ve kıymetler ile teminat dışı kalan haller maddelerinde belirtilenler dışında, satıcının sözleşmede taahhüt edilen teslim tarihini müteakip 12 ay içinde konutu veya devre tatili tamamlayamaması,

hallerine karşı , menfaat sahiplerine genel şartlar ve poliçe özel şartlarına göre teminat sağlar.

Bina Tamamlama Sigortası, hem inşaat firmalarını hem konut sahibi olacakları koruyan bir sigorta ürünüdür.

İnşaat firmalarına faydaları;

 • Yasal sorumlulukları olan bir teminata, banka kredilerini tüketmeden ve teminat mektubu almadan ulaşabilme imkanı sağlıyor.
 • Sigorta şirketinin inşaat firmasını denetlemesi ile projeye idari, teknik ve finansal risk denetimi sağlanmış oluyor.

Tüketicilere faydaları;

 • Tüketicilerin birikimleri teminat altına alınmış oluyor.
 • Proje sahibinin iflası ya da projenin zamanında tamamlanamaması durumunda sigorta devreye girerek binanın tamamlanmasını ya da birikimlerin geri alınmasını sağlayarak özelde tüketicilerin genelde ülkenin kaynakları korunuyor.

Yatırımcılara faydaları;

 • Yeni konut projelerinin iş planlarını, finansman modellerini, risk durumlarını yakından takip eder ve bunların yönetilmesi konusunda inşaat şirketlerine de yardımcı olur.
 • Tüketici ve yatırımcıların aleyhine riskler gerçekleşirse doğrudan projeye müdahil olarak projelerin tamamlanmasını sağlar, küçük yatırımcıların zarar görmesini engeller.
 • Küçük ve bireysel yatırımcıların ve hatta nitelikli yatırımcıların finansal güvenliğini sağlayarak, yatırım ortamının iyileştirilmesinde de hayati bir rol oynar.

Avukat iltan Ekmekçioğlu

Menü