Borcun Ödenmemesinden Doğan Zararı İçin Tazminat İsteyebilir Mi?

Arsa sahipleri, sözleşmenin yerine getirilmemesi ve gecikmesi nedeniyle tazminat istemekten vazgeçtiğini hemen bildirerek borcun ödenmemesinden doğan zararı için tazminat isteyebilir. (TBK 125/II) Arsa sahipleri, temerrüte düşen yükleniciye inşaatı tamamlaması için uygun bir süre vermesi, bu süre içinde müteahhidin inşaatı tamamlamamış olması ve arsa sahiplerinin aynen ifadan vazgeçildiğini derhal bildirerek olumlu zararın giderilmesini istediğini bildirmesi gerekir. (TBK-124 ) durumlar varsa arsa sahipleri, süreyi beklemeksizin aynen ifadan vazgeçerek olumlu zararın ödenmesini isteyebilir.

Olumlu zarar nedir?
Sözleşmenin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan zarar denilmektedir. başka bir anlatımla, sözleşme nedeniyle cebe girmesi gereken paranın girmemesi nedeniyle meydana gelen zarardır.

Menü