Değerli Konut Vergisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Konutun değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik bakanlıgı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde belirlenir. İlgililerin ulaşabileceği şekilde internet sitesinde ilan edilir, ayrıca ilgiliye tebliğ olunur.
Mükellefler tarafından taşınmaz değerine ilişkin tebliğ tarihinden itibaren 15’inci günün sonuna kadar Müdürlüğe itiraz hakkı bulunmaktadır.
itirazlar 15 gün içerisinde değerlendirilmeye alınır ve sonuçlandırılır. Kesinleşen değer internet sitesinde ilan olunur ve ilgiye tebliğ edilir. bu durumda idare mahkemesi nezlinde tekrar 15 günlük itiraz hakkı süreleri başlamaktadır.
mükellef, 5.000.000 TL’lik istisna tutarının aşıldığı yılı takip eden yılın Şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar beyanname ile beyan etmelidir. Değerli konut vergisi ilgili yılın ŞUBAT ve AĞUSTOS aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte taşınmazın bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine ödenir. hashtag#degerlikonutvergisi hashtag#degerlikonutvergisineitiraz
Yeni ortaya atılan ve konunun uzmanları tarafından TKGM tarafından itirazlara cevap verilmemesi halinde zımni red süresinin 60 günlük genel red süresi yerine, Değerli Konutlar Vergisinde TKGM’ ye itirazı inceleme ve cevaplama süresi olarak tanınan 15 günlük sürenin dikkate alınması gerektiği yolunda görüş değişikliğine gidilmiştir. Buna göre TKGM’ ye yapılan itirazın 15 gün içinde yanıtlanmaması halinde, itirazın zımnen ret edildiği kabul edilecek ve 15. günü takip eden günden itibaren dava açma süresi işlemeye başlayacaktır. Bu nedenle TKGM’ ye yapılan itirazı izleyen 15 gün içerisinde cevap gelmediği takdirde 15. günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Vergi Mahkemesi nezdinde dava açmak, hak kaybına uğramamak için zorunlu gözükmektedir.

Menü