KAT KARŞILIĞI YAPILAN BİNADA EKSİK VE BOZUK İMALAT VARDIR. ARSA SAHİBİ, DAİRESİNİ SATTIKTAN SONRA, EKSİK VE BOZUK İMALAT BEDELİNİ İSTEYEBİLİR Mİ?

Sözleşme ilişkilerinden doğan alacak iddialarının muhatabı kural olarak sözleşmenin tarafı olan kişilerdir. Dava hakları da onlara aittir. Dava konusu olayda arsa sahibi olan ve sözleşmenin tarafı davacıların dava haklarının bulunduğundan kuşku yoktur. Arsa sahiplerinden bağımsız bölüm satın alan şahısların dava hakları ise sözleşmeden doğan hakların kendilerine temlik edilmesi halinde mümkünüdür. Arsa sahiplerince ve sattıkları kişilerin birlikte dava açmaları halinde satın alan kişilere satılan bölüme hasren dava haklarının temlik edildiği kabul edilmektedir. Bu neden ile arsa sahibinden satın alan kişilerin dava hakları bu çerçevede incelenerek kurala bağlanmalıdır. Dava konusu olayda 16 nolu daireyi satın alan davacı M satan davacı arsa sahipleri H. ve S. İle birlikte dava açtıklarından mahkemece davacı M. yönünden 16. 10. 1998 ile 19. 02. 1999 tarihleri arasında gecikme ve eksik ve kusurlu işlerin bedeli ile ilgili dava karara bağlanmalıdır.

Y. 15. HD 30. 05. 2005 gün, 2004/4852 Esas ve 2005/3251 sayılı Kararı

Avukat iltan Ekmekçioğlu
Menü