İcra ve iflas hukuku , özel borç ilişkilerinden doğan her türlü alacağın takibini ve tahsilini konu alan bir hukuk dalıdır.   Alacaklarına kavuşmak isteyenlerin, borçlulara devlet eliyle müdahale etmesidir. Bu müdahale kişilerin kuvvet kullanmasının önüne geçmekte ve devlet icra daireleriyle bu cebri kullanmaktadır.

Yoğun ticari hayatta zamanında ve doğru yöntemlerle icra ve iflas işlerinin takibi ve hak kaybının yaşanmaması   temel anlayışımızdır. EKMEKÇİOĞLU HUKUK ve DANIŞMANLIK OFİSİ OLARAK siz değerli müvekkillere bu vizyonla hizmet  vermekteyiz.

Ekmekçioğlu Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak müvekkillerimize sunduğumuz bazı hizmetler;

 • İlamlı ve ilamsız icraya dayalı takipler
 • Kambiyo senedi yoluyla takip
 • Menfi tespit davaları
 • İstirdat davaları
 • İstihkak davaları
 • Tasarrufun iptali davaları
 • İhtiyati haciz davaları
 • İflas talebi ve iflas durumunun değerlendirilmesi
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları
 • İflas masasına kayıtların yapılması
 • İcra ihalelerine katılma
 • Şirket kurtarma projeleri hazırlanması
Menü