İnşaat Sözleşmelerinde, İnşaatın Tesliminin İspatı

İnşaatın teslimi, bitirilmiş inşaatın arsa sahiplerinin egemenliğine, kullanımına geçmesi demektir. Henüz tamamlanmamış veya arsa sahiplerince doğrudan kullanılamayan durumlarsa teslimden söz edilemez. Müteahhit, teslimin koşullarını sağlamadan teslime yönelik çağrı ve bu yönde irade beyanında bulunsa hatta tutanak tutsa bile teslim gerçekleşmiş olmayacaktır.


Sözleşmede teslime ilişkin koşullar gerçekleşmeden, fiilen taşınmazlar arsa sahiplerince kullanılmaya başlansa dahi teslim gerçekleşmiş olmayacak hatta inşaat fiilen tamamen bitmiş olsa dahi sonuç değişmeyecektir. İnşaatın tamamlanması, hem sözleşmeye hemde projeye uygun olarak yapılmış, bütün işlerin bitirilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiş olması demektir.

Arsa sahipleri tamamlanmamış bir inşaatı kabule zorlanamaz ancak ufak tefek eksiklerin bulunması durumunda arsa sahibinin teslimden kaçınması hakkın kötüye kullanması sayılır. Örneğin taşınmaz %99 oranında bitirilmiş fakat dairede duş başlığı yada süpürgelik henüz yapılmamış olabilir. Bu durumda taşınmazı teslimden kaçınmak MK2 aykırı olabilecekken aynı taşınmazda ısınma için gerekli kombi, petek ve tesisatın henüz bitirilmediği veya hiç başlanmadığı durumda arsa sahibi teslime zorlanamaz.

Menü