İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İMZADAN SONRA Kİ TARİHTE İFA İMKANSIZLI İLE YERİNE GETİRİLEMEMESİ VE SONUÇLARI

Başlangıçta geçerli bir şekilde kurulan ancak sonraki imkansızlık nedeniyle ifa edilemeyen sözleşme nedeniyle yapılacak iadelerin sözleşmeye göre belirlenmesi gerekeceğinden sebepsiz zenginleşmede uygulanacak hesaplama tarzının bu tür olaylarda uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Bu durumda, mahkemece, imar planları incelenerek sözleşmenin ifasının hangi tarihte imkansız hale geldiğinin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlendikten sonra, ifa imkansızlığından itibaren tarafların verdiklerini geri isteyebilecekleri de dikkate alınarak, davacı yüklenicinin ifa imkansızlığından sonra davalıları, verilen paranın iadesi konusunda BK. nın 101. (117.) maddesine uygun şekilde temerrüde düşürüp düşürmediği belirlenerek, temerrüt olgusunun varlığı halinde ödenen miktarın bu tarihten itibaren faiziyle, temerrüt olgusunun bulunmaması halinde ise, ödenen miktarın dava tarihinden itibaren faizine hükmedilebileceği göz önüne alınarak bir karar verilmesi gerekirken, sebepsiz zenginleşme ve baştan itibaren geçersiz sözleşmelerde uygulanabilecek hesaplama tarzına göre belirlenen güncellenmiş miktarın tahsiline karar verilmesi doğru görülmemiştir.

T.C YARGITAY 23.Hukuk Dairesi  Esas: 2012/ 1626  Karar: 2012 / 4289  Karar Tarihi: 19.06.2012

Avukat iltan Ekmekçioğlu

 

Menü