İnşaatı Yarıda Kalan Müteahhit Mahkemeye Başvurarak Ekonomik Krizi Bahane Ederek İnşaat Sözleşmesinin Yeni Duruma Uyarlanmasını İsteyebilir Mi?

Örnegin İstanbul / Kadıköy Bağdat caddesi bölgesini ele alalım. bundan 2 sene önce müteahtler %20 ile yer alırken bugun bu oran %50 lere geldi. Bu hadisede müteahhit mahkemeye başvurarak değişen şartların kendisine uyarlanmasını isteyebilir mi?


Maalesef isteyemez. çünkü bu tip sözleşmeler 12-18 ay gibi kısa süreli sözleşmelerdir.( büyük projelerde ve bazı şartları taşıyan inşaat projeleri bunun istisnasıdır ) bu denli kısa süreli sözleşmelerde müteahhit borcun ifasının kendisince imkansız duruma geldiğini ileri süremez. çünkü müteahhit basiretli bir tacirdir. kısa süreli bu borç ilişkisinde gerekli önlemleri almak suretiyle ekonomik güçlükleri aşması kendisinden beklenir. bu durumda sözleşmeye hakim müdahalesinin kabulü hakkaniyet ve objektif iyi niyet kullarına aykırı düşer. öte yandan bu yönteme başvuracak müteahhittin dava açmadan önce temerrüte düşmemiş olması gerekir. Temerrüte düşen müteahhit bu hakkını yitirmiş olacaktır. YGHK 30/05/2001 402/459

Menü