İnşaatın, Yavaş İlerlemesi Sebebi İle Teslim Tarihinde Dairelerin Bitirilemeyeceği Anlaşılması Durumunda Arsa Sahiplerinin Hakları Nelerdir?

Müteahhit, sözleşme gereklerine aykırı olarak inşaatı geciktirir, gecikme tüm tahminlere göre, müteahhittin inşaatı sözleşmede kararlaştırılan sürede bitirmesini imkansız kılarsa, arsa sahipleri, inşaatın teslim süresi olan son günü beklemeksizin sözleşmeden dönebilirler. (TBK 473/1) Arsa sahipleri TBK 473/1’den yani sözleşme sonunu beklemeden haklı olarak sözleşmeyi fethedebilmeleri için, sırasıyla,
1- Arsa sahipleri, müteahhitti uyarmalı ve ona işi öngörülen sürede bitirmesi için ek süre vermelidir.
2- inşaatın teslim tarihi dolmamalıdır. ( ihtar ve fesih teslim tarihinden önce yapılmalıdır aksi halde sözleşme belirsiz süreli hale dönüşür. bu halde (TBK 473/1) uygulanamaz ve (TBK 123)e göre temerrüt sebebi ile fesih davası açılması gerekir.
3- inşaatın çok yavaş yada hiç ilerlemiyor olması ve teslim tarihine kadar inşaatın bitirilip teslim olanağının bulunmaması gerekmektedir.

Bir inşaatın onaylanmış projeye uygun ancak sözleşmeye ve eklinde ki teknik şartnameye aykırı olması müteahhitti sorumluluktan kurtarmaz

Menü