İŞ SAHİBİ EKSİK VE BOZUK İŞ BEDELİNİN HEPSİNİ YÜKLENİCİDEN DAİRE ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN İSTEYEBİLİR Mİ?

İş sahibi eksik ve bozuk iş bedelini yüklenicinin dışında ondan bağımsız bölüm satın alan
üçüncü kişiden de isteyebilir. Yüklenicinin temlik niteliğindeki üçüncü kişilere tapu
devirlerinde devralanlar iş sahibine karşı eksik ve ayıplı işler bedelinden sorumludur. Ayrıca
temlik alanlar arsa payı oranında değil eksik ve bozuk iş bedelinin tamamından sorumludur;
çünkü halefiyet bölünemez.
‘’Yüklenicinin halefi, eksikliğin tamamını ödemesi gerekir, arsa payı oranında sorumlu
tutulması doğru değildir.’’

Yargıtay 14. HD T. 25.3.1996 E.1996/1724 K.1996/2008

Menü