Gecikme tazminatı isteyebilmek için
1) borçlunun temerrüte düşmesi,
2) alacaklının gecikmeden dolayı zarara uğramış olması,
3) geç ifa ile gecikme zararı arasında uygun nedensellik bağı
4) borçlunun kusurlu olması gerekir.
Gecikme tazminatının talep edilebilmesi için;
Alacaklı, aynen ifa talebinden vazgeçmemiş olmalıdır. (örneğin .Gecikme tazminatı ifa ile birlikte talep edilebileceği gibi, ifa temerrüdden sonra yerine getirilmiş ve ihtirazi kayıt konulmadan istenmiş olsa bile, sonradan talep ve dava edilebilir. Gecikme yüzünden alacaklının yaptığı masraflar (örneğin, borçlunun bir makinayı teslimde gecikmesi yüzünden alacaklının başka bir kişiden benzer bir makine kiralamak zorunda kalması halinde ödediği kira bedeli gibi ek masraflar).
Borçlunun gecikmesi yüzünden alacaklının başkalarına ödemek zorunda kaldığı tazminatlar ( alacaklı borç konusu malı üçüncü bir kişiye teslim yükümlülüğü altında olup, gecikme yüzünden bunu ifa edememiş ise, bu yüzden ödeyeceği tazminat, APKİS yaptığı gayrimenkulde, inşaatı tamamlanacak olan bağımsız bölümlerin tüketicilere satılması ve gecikme sebebiyle gecikme tazminatı ve gecikme cezası ödenmesi gibi) hashtagkentseldonusum hashtagbagdatcaddesi hashtaginsaat
Menü