KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE SÖZLEŞME DIŞI YAPILAN İŞ/İMALAT BEDELİNİN İSTENMESİ

Dava, sözleşme dışı yapılan iş bedelinin işin yapıldığı yılındaki rayiçlere göre hesaplanıp %20 müteahhit kârı da eklendikten sonra davalıdan tahsili istemine ilişkindir.

Mahalli piyasa rayiçleri içerisinde, dairemizin yerleşik içtihatları ve uygulamalarına göre yüklenici kârı ve KDV de bulunacağından, mahalli piyasa rayiçlerine göre hesaplanacak olan iş bedeline ayrıca yüklenici kârı ve KDV eklenmeyecektir. Mahkemece teknik bilirkişilerden dava dilekçesinde yapıldığı ileri sürülüp, delil tespit dosyasında belirlenen dere yatağındaki duvarın yıkımı ile moloz ve hafriyat işlerinin davalı iş sahibi yararına olup olmadığının tespiti ile iş sahibinin yararına olduğunun tespiti halinde, bu işlerin yapıldığı ileri sürülen 2015 yılı mahalli piyasa rayiçleri ile bedeli konusunda, mahalli piyasa rayiçleri içerisinde KDV ve yüklenici kârı da bulunacağından bu kalemler ayrıca eklenmeksizin gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekir.

15. HD  2020/147E. 2020/1948K. 30.6.2020T.

Menü