KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İLE TESLİM EDİLEN DAİRE İTİRAZİ KAYIT KOYULMAKSIZIN TESLİM ALINMIŞ İSE İFAYA EK CEZAİ ŞART İSTENEBİLİNİR Mİ ?


6098 sy TBK’nın 179/II. maddesinde ifaya ekli cezanın istenebilmesi için ifanın çekincesiz olarak kabul edilmiş olmaması yada sözleşmede ihtirazî kayda (çekinceye) gerek olmaksızın bu cezanın istenebileceğinin kararlaştırılmış olması şartı aranmıştır.

Kanun metninden anlaşılacağı üzere arsa sahibinin ifaya ek cezai şart isteyebilmesi için, 

1-arsa sahibinin açıkça alacağından feragat etmememiş olması

2-ifayı itirazi kayıt koyarak kabul etmiş olması gerekmektedir. 

Sözleşmede teslimde ihtirazî kayıt konulmaksızın cezai şartın istenebileceğine dair hüküm bulunmadığı yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra kendilerine düşen bağımsız bölümleri aldıklarını kabul etmeleri ve teslimden önce cezai şart isteme hakkını saklı tutmadıklarından davacıların cezai şart isteme hakları düşmüştür. Bu nedenle davaların tümden reddi gerekirken kısmen kabul edilmiş olmaları doğru görülmemiş, kararların bozulması gerekmiştir.

15HD. 20,02,2019 T. 2018/4569E. 2019/711K

Avukat iltan Ekmekçioğlu

Menü