KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜKTEYKEN, ARSA SAHİBİ SÖZLEŞME KONUSU ARSAYI TAPUDAN SATARSA, MÜTEAHHİTTİN HAKLARINI NELERDİR,  ZARARLARININ TAZMİNİ İSTENEBİLİNİR Mİ?

  • SÖZLEŞME TAPUYA ŞERH EDİLMİŞSE

Kat Karşılığı inşaat sözleşmesinin , tapu kütüğüne şerhi olanaklıdır. (TBK madde 1009/I) Bu hükme göre, Kat Karşılığı inşaat sözleşmesinin tapu kütüğüne şerh edilmekle, o sözleşme arsayı devralan kişiyi de bağlayacaktır.

  • SÖZLEŞME TAPUYA ŞERH EDİLMEMİŞSE

Arsa sahibi, Kat Karşılığı inşaat sözleşmesinin konusu olan arsayı, sözleşmenin devam ettiği dönemde, bir üçüncü kişiye devretmişse, alıcı sözleşmeyle bağlı kalmak istemiyorsa, inşaat sözleşmesi olanaksızlık nedeniyle sona erecektir.

  • Alıcı, arsa payını devralırken, bu payın üzerinde inşaat yapılmasına konu edilen inşaat sözleşmesiyle bağlı kalmak istediği taktirde, o sözleşmenin haklarda ve yükümlülüklerde tarafı ve muhatabı olacaktır. Alıcının, söz konusu sözleşmeyle bağlı olduğunu yükleniciye bildirmesi gerekli ve yeterlidir.
  • Bir eserin tamamlanmasının olanaksızlaşmasına iş sahibi kendi kusuruyla neden olmuşsa, yapılan kısım ister işine yarasın ister yaramasın, yüklenici olumlu zararının (ifaya olan yararının) tamamının (tüm kazanç kaybının) ödenmesini isteyebilir.
  • Yüklenici, müspet (olumlu) zarar davası açabilir. Kat Karşılığı inşaat sözleşmesinin tapuya şerh edilmişse veya alıcı inşaat sözleşmesiyle bağlı kalmak isterse, bu davada davalı devreden ve devralan kişiler olacaktır. Alıcı Kat Karşılığı inşaat sözleşmesi ile bağlı kalmak istemez ise bu davada Davalı sadece devreden olacaktır.
Menü