Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshinin Geçerlilik Usulu

Kat karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri, tapuda pay devrini de içerdiğinden, tarafların tek taraflı irade beyanı ve bunun karşı tarafa ulaşmasıyla feshi mümkün değildir. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ancak mahkeme kararıyla ya da tarafların fesih iradelerinin birleşmesi ile feshedilebilir.


Davacı yüklenici kooperatif tarafından açılan imalât bedeli ile ilgili dosyada, davalı arsa sahibi tarafından verilen dilekçe ve ekleri ile sözleşmenin feshedildiği hususunun kabul edildiği belirtilmiş olup, tarafların fesih iradelerinin birleştiği anlaşılmaktadır. Bu durumda sözleşmenin tasfiyesi gerekecek olup, tarafların karşılıklı olarak verdiklerini iadesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak yapılan imalât bedelinin de iradelerin birleştiği tarihdeki sebest piyasa fiyatları ile belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca dosya içeriğindeki ek sözleşme gereği tapu devirleri imalât bedeli karşılığında yapılmış olup, bu bağımsız bölümlerin fesih tarihi itibarı ile bedellerinin belirlenerek imalât bedelinden düşülmesi, bu suretle bulunan imalât bedelinden müdahilin imalât bedeline karşılık verilen ve davacı yüklenici kooperatif tarafından da mahsubu kabul edilen bedelin düşülerek davacı alacağının belirlenmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle eksik incelemeye dayalı mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

Menü