Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geri Etkili Feshinde Faizin Başlangıcı Neye Göre Belirlenir

1- Bozmanın kesinleştiği tarihten itibaren, tasfiye için faiz istenebilir,
2- Tasfiye resen yapılmayacaktır ancak talep üzerine yapılabilir.
3- Dava tarihinden önce iş sahibinin gönderdiği sözleşmenin bozuldugu yönündeki bildirime karşı müteahhitin gönderdiği kabul veya tazminat istekli ihtarnamesinin tebliğ edildiği tarihten itibaren tasfiye için faiz istenebilir.
4- Arsa sahipleri, sözleşmenin bozulması için dava açmış, müteahhit bozma koşullarının oluşmadıgını öne sürüyorsa;
A- Dava açarken tasfiye istenmiş ise, dava tarihinden itibaren faiz yürütülür,
B- Dava açarken tasfiye istenmemiş ise sözleşmenin bozulması kararının kesinleştiği tarihten itibaren faiz istenebilir.

Menü