Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Var Olmayan Ama İlerde Gerçekleşecek Bir Koşula Bağlanmasının Sözleşmeye Etkisi Nedir?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, (TBK 170) uyarınca ,geciktirici bir koşula bağlı olarak yapılabilir. Başka bir anlatımla, bir sözleşmenin sonuç dogurması, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen bir olguya bırakılmışsa sözleşme geciktirici koşula bağlanmış olur. Aksi kararlaştırılmadıkça geciktirici koşula bağlı yapılan inşaat sözleşmesi ancak koşulun gerçekleştiği anda başlayarak hüküm ifade eder.

Örneğin, imar durumunda artış beklenmesi yada arsanın yeşil alandan çıkarılmasına bağlı olarak yapılması, vs…

TBK 171 uyarınca, Koşul gerçekleşinceye kadar arsa sahibi borcun gereği gibi ifasını engelleyecek davranış ve eylemlerden kaçınmalıdır. (arsanın yeşil alandan çıkarılmasının veya mevcut yapılaşma koşullarından daha iyi koşullara olanak sağlayacak imar planı değişikliğinin gerçekleşmemesi için idare nezlinde olumsuz girişimlerde bulunmaması gibi) koşulun gerçekleşmesinden önce yapılan tasarruflar, koşulun hükümleri etkilediği oranda geçersizdir.

Avukat iltan Ekmekçioğlu
Menü