KAT KARŞILIĞI YAPTIRILAN İNŞAATIN MÜTEAHHİT TARAFINDAN GEÇ TESLİM EDİLMESİ

Arsa sahibinin resmi sözleşmede gecikme tazminatı belirlenmemiş olsa dahi en az aylık rayiç kira seviyesinde gecikme tazminatını istemesi mümkündür.

Taraflar arasında düzenlenen, Resmi olmayan, adi sözleşmeler geçerli resmi kat karşılığı inşaat sözleşmesinde kararlaştırılan edimler itibariyle, tarafların durumlarını ağırlaştırıcı ve yeni borçlar yükleyici nitelikte olup, resmi şekilde yapılması zorunlu iken adi şekilde yapılması nedeniyle geçersizdir.  Bu nedenle, mahkemece davacının kendisine geç teslim edildiğini iddia ettiği bağımsız bölümleri ile ilgili olarak sözleşmeye göre inşaatın bitmesi gereken tarihin araştırılıp belirlenerek, varsa davacının teslim aldığı tarihe kadar rayiç kira bedellerinin bilirkişilerden alınacak ek rapor ile hesaplattırılıp, taleple bağlı kalmak kaydıyla karar verilmesi gerekir.

Y. 15. HD E.2019/2372. K. 2020/538 T. 17.2.2020

Avukat iltan Ekmekçioğlu
Menü