KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

Kentsel dönüşüm hukuku, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesiyle daha da kendini gösteren; inşaat ve imar hukuku, gayrimenkul hukuku ve idare hukuku ile ortak ele alınması gereken derin bir hukuk dalıdır.

Ülkemizin genelinin deprem riski barındırması sebebiyle imar hukuku ve kentsel dönüşüm projeleriyle sağlıklı bir çevre, afet risklerine karşı dayanıklı yapılar ve düzenli kentleşme amaçlanmaktadır. Ancak süreçte yer alan malik sayısının fazla olması, arsaların değerlerinin yüksek olması sebebiyle küçük hataların büyük maddi kayıplara sebep olması sebebiyle projelendirme ve malik toplantılarında alınan kararların dikkatlice yürütülmesi gerekmektedir.

Ofisimiz yüklenici mimar ve proje yöneticileriyle sözleşmelerin yapılması, belediye nezdinde yapılacak olan müracaatları ve takipleri, imar kanunu çerçevesinde ortaya çıkan ihtilaflar, nazım imar planı, uygulama imar planı ve revizyon (yeniden inceleme) imar planlarına dair yuşmazlıklar konusunda uzmandır. Kat malikleri ve inşaat firmalarının hukuki gündemli toplantılarında yer alarak, ilk aşamadan itibaren müvekkillerimizin yanında yer almaktayız.

Uzun yıllardan beri inşaat sektöründe birçok firmayı temsil ederek hem bireysel hem de firma düzeyinde inşaat yapım ve sonrasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Müvekkillerimize sunduğumuz bu hizmetlerin bazıları;

 • İmar planlarının düzeltilmesi ve iptal davaları
 • Yıkım kararlarının iptali
 • 6306 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca yapılacak toplantı gündemini hazırlamak ve yol haritası çıkarmak
 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 • Yatırımcı inşaat şirketlerine ve bina yönetimlerine görüşmeler çerçevesinde baz oluşturacak taslak inşaat sözleşmeleri hazırlamak
 • Ana proje için hukuki yardımları yapmak
 • İnşaat /yatırım sözleşmesi hazırlamak
 • Bağımsız bölümlerinin iç kısımlarının yapımında hukuki destekte bulunmak
 • Bahsi geçen süreçte gerekli hallerde ihtar çekmek
 • Teknik şartnamenin hazırlanması
 • Kat karşılı inşaat sözleşmenin hazırlanması, var olanın denetlenmesi
 • Kira yardımı desteği,
 • Kredi yardımı desteği,
 • Arsa payı düzeltilmesi
 • Bina güçlendirme hizmetleri
Menü