Konkordato İle İflas Ertelenmesi Arasındaki Farklar Nelerdir?

1) İİK. M.285 ile tüm borçlu ve alacaklılar Konkordato talep edebilirken, sadece sermaye şirketleri ve kooperatifler İİK. M. 179/1 iflasın ertelenmesini talep edebilirler.

2) İflasın ertelemesi için, alacaklıların rızası aranmazken. Konkordato da alacaklılar kurulu toplantısına katılan alacaklıların iik302md aranan çoğunlukta olmasına bağlıdır.

3) Sadece borca batık olan borçlular iflasın ertelenmesini isteyebilirken (İİK. M. 179/1) Borca batık olsun, olmasın borçlarını vadesinde ödeyememe tehlikesi altında olanlar(ÎİK. M.285/I) konkordato talebinde bulunabilirler.

4) Konkordatoda rehinle temin edilmemiş alacaklar için Konkordato süresince faiz işlemez iken (iik294/3), iflasın ertelenmesinde faizlerin işlemesi durmaz.

5) Konkordato süre uzatımla beraber 29 aylık bir süreç’i öngördüğü halde, , iflasın ertelenmesi süresi toplamda 5 yıla (ancak uygulamada; 8-10 yıla) kadar çıkabilmekteydi.

6) Konkordato niteliği itibariyle, ‘borçların tasfiyesine yönelik bir anlaşmadır Oysa iflasın ertelemesi tasfiye usulü değil iflas için bir geçici koruma tedbiridir

7) Konkordato müracaatı için borçlunun mali durumunun bozuk olup olmamasının önemi yoktur. Fakat iflas ertelemede Şirketlerin yada kooperatiflerin bu tedbire başvurması için öncelikle borca batık olmaları gerekmektedir.

8) iflasın ertelenmesi süreci konkordato ya göre, daha basit ve daha seri olarak işleyen ve daha kolay sonuç alınmasına olanak tanıya bir kurumdur.

9) İflasın ertelenmesine, iflasın açılmasından sonra karar verilmesi mümkün değilken, Konkordatonun, iflas açılmasından sonra da uygulanması mümkündür.

10) Konkordato alacaklıların çoğunluğu ile borçlunun belli bir prosedür dahilinde mutabakatına ve bunun mahkemece onaylanmasına dayandığı halde iflasın ertelenmesinde alacaklıların katılımına gerek yoktur. 

Menü