Sözleşmenin imzası sırasında öngörülmesi mümkün olmayan Korona Salgınından kaynaklı olarak idari kararla; Kiracının faaliyetine zorunlu olarak ara vermesi durumunda ; kira sözleşmesi şartlarının, kiracı aleyhine değişmiş olduğu, kiracının Sözleşmeyi yaparken Korona Salgını riskini bilebilecek durumda olmadığı, riskin kiracıdan kaynaklanmadığı ve kiracıdan borcun ödemesinin beklenmesinin dürüstlük kuralına aykırı olacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde; TBK 138. Madde kapsamında İfa Güçlüğü oluştuğu ve madde kapsamında uyarlama davası açılması gerektiği kanaatindeyim.

Hemen belirtmek gerekir ki 26.03.2020 tarihli 7226 Sayılı Kanun’un ile “1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz.” şeklinde bir düzenleme getirmektedir.

Bu bakımdan 1 Mart 2020 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında, kiraların ödenmemesi tahliye sebebi oluşturmayacağı ve bu dönemler için kiracıların kira bedellerini ödememe yoluna gidilebileceği, bu sürenin sonunda bir uzatma olmazsa itirazi kayıt ile ödeme yapılarak kira bedelin düşürülmesi için TBK 136-138 maddeleri uyarınca, uyarlama davası açılması gerektiğini düşünmekteyim. #covid-19 #korona

Menü