Müteahhit Temerrüde Düşmüşse, Arsa Sahibinin Hakları Tbk. Md.125’te Şöyle Düzenlenmiştir

A-) İFA + GECİKME TAZMİNATI
B-) İFA YERİNE TAZMİNAT (OLUMLU ZARAR)
C-) SÖZLEŞMEDEN DÖNMEK (SÖZLEŞMEYİ GERİYE ETKİLİ OLARAK BOZMAK) + OLUMSUZ ZARAR
BU üç haktan birinin kullanılabilmesi için, müteahhidin temerrüde düşürülmüş olması zorunludur.
Bu üç haktan (İFA YERİNE TAZMİNAT) ve (SÖZLEŞMEYİ GERİYE ETKİLİ OLARAK BOZMAK + OLUMSUZ ZARARI) isteyebilmek için, (ifa + gecikme tazminatı) istenmediğinin temerrüde düşen müteahhitin bildirilmesi gerekir.

Söz konusu üç hak bir kez kullanılır. Bir kez seçildikten sonra bir daha değiştirilemez. Müteahhidin kendi kusuruyla işi teslim gününde bitirmeyerek temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları hakkında Borçlar Kanunu`nda özel bir hüküm yer almamaktadır. Genel hükümlerden TBK. Md. 123-125 hükümleri uygulanacaktır.

Avukat iltan Ekmekçioğlu
Menü