MÜTEAHHİTİN BİNANIN GENELİNİ İLGİLENDİREN İLAVE İŞ YAPMASI

Tarafların sözleşmede belirledikleri hususlarında dışında yapılan işler ilave iş niteliğindedir. İlave işte müteahhit sözleşmede belirtilen yapılması gereken işleri yapmasının dışında ve dürüstlük kuralı gereği yapması gerektiği işlerin dışında iş yapar. Bu yapılan işler ek sözleşmeyle kararlaştırılacağı gibi müteahhitin örtülü kabulüyle de olabilir. Eğer ilave işe ilişkin ücretin nasıl hesaplanacağı yönünde sözleşme ve ek şartnamelerde bir düzenleme yoksa hesaplama vekaletsiz iş görme hükümlerine göre yapılır. TBK 526 ve devamı hükümleri uygulandığında belirlenecek ücret ilave işin yapıldığı yıldaki serbest piyasa rayiç fiyatlarıdır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde ise müteahhitin yaptığı işler binanın genelini ilgilendiren ek işler ise yüklenicinin de bağımsız bölümü değer kazanacağından ilave iş ücreti isteyemez.

Yargıtay HGK 7.12.2005 E.2005/596 K.2005/694

Avukat iltan Ekmekçioğlu
Menü