MÜTEAHHİTTEN DAİRE ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAPU İPTAL TESCİL ALACAK VE TAZMİNAT İSTEMİ

Sözleşme Gereği Tüm Edimlerini Tamamlamış Sayılabilmesi İçin Gerekli Hesaplama Yapılarak Tespit Edilen Meblağ İle Eksik Kalan Satış Bedelinin Depo Edilmesi İçin Davacıya Süre Verilmeli Yatırması Halinde Tapu İptali Tescil Karar Verilmesi Gerektiği )

 

 

Müteahhitten daire satın alan üçüncü kişinin tapu iptal tescil , alacak ve tazminat istemine ilişkindir.  Yerel mahkemece yapılan incelemede inşaatın gerçekleşme oranının %95 seviyesinde olduğu tespit edildiğine ve bu oranın arsa sahiplerince kabul edilebilir olmasına ve Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin bozma ilamına uyulmasına rağmen yüklenicinin sözleşme gereği tüm edimlerini tamamlamış sayılabilmesi için gerekli hesaplama yapılarak, tespit edilen meblağ ile eksik kalan satış bedelinin depo edilmesi için davacıya süre verilmeli, yatırması halinde tapu iptali tescil karar verilmesi gerekirken bu husustaki talebinin reddedilmesi yerinde görülmemiş, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2021/223 K. 2021/3106 T. 29.6.2021

09.05.1960 tarih, 1960/21 Esas, 1960/9 K. Sayılı YİBK

Avukat iltan Ekmekçioğlu

#inşaat #daire #lüxkonut #gayrimenkul #teminat #tapu #iptal #tazminat 

Menü