MÜTEAHHİTTİN İNŞAATAN UZAKLAŞTIRILMASI ( İŞTEN EL ÇEKTİRİLMESİ )

 

Müteahhittin, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile kararlaştırılan süreye ek süre talep etmesi, uzatılan sürede de arsa sahiplerine ait bağımsız bölümleri bitirip teslim etmesi durumunda.  Aşağıda sayılan taleplerle dava açılabilecektir,

  1. Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin feshi,

  2. Menfi zarar,

  3. Fesih edilemeyen süreyle ilgili gecikme cezası alacağı,

  4. Men’i müdahale ( işten el çektirme )

Müteahhittin, temerrüdü sabit olduğuna göre, talep halinde inşaattan el çektirilmesi de zorunludur. Müteahhittin iş bedeli ile ilgili dava açmış olması ya da açma hakkının bulunması TMK’nın 893/III. maddesi gereğince kanuni ipotek hakkına haiz olduğundan, el atmanın önlenmesi talebinin reddine neden olmaz.  Bu durumda mahkemece sözleşme gereğince uzatılan tarihten itibaren, fesih edilemeyen süreyle sınırlı olarak arsa sahibinin isteyebileceği gecikme cezasının hesaplattırılıp hüküm altına alınması ve davalının sözleşme konusu taşınmazda müdahalesinin men’ine karar verilmesi gerekir.

15. HUKUK DAİRESİ E. 2010/7438 K. 2011/2040 T. 4.4.2011

Avukat iltan Ekmekçioğlu

 

Menü