Müteahhittin İnşaatı Durdurması Halı

Müteahhidin inşaatı yaparken emek ve becerisinin yanında onun yeterli mali kaynağa sahip olması gerekir. Yeterli mali kaynağı olmayan müteahhit inşaatın yapımını üstlenmiş, fakat mali imkansızlıktan inşaatı bitirememiş ise özen borcunu ihlal etmiş olacağından sonuçlarından sorumludur. Günümüz inşaatlarının yapımında araç ve gereç temini, makine parkı, şantiye binası gibi bazı tesisler önceden yatırım yapılmasını gerekli kılmaktadır. Araç ve gereç sağlama borcu-aksine sözleşme yoksa-müteahhitte aittir. Müteahhit hem başlangıçta, yatırım yapacak, hem de inşaat malzemesi sağlayarak eseri meydana getirecektir.
İnşaatın yapımına talip olan müteahhittin eserin boyutuna uygun bir sermayesi olduğu peşinen varsayıldığından ücret ödemelerindeki makul sayılacak gecikmeler müteahhide bir hak sağlamazsa da, müteahhidin tahammül gücünü aşacak ödeme aksamalarının ona hak bahşetmesi gerekir. Arsa sahiplerinin tapuyu devretmemesi halinde, devredilmeyen daire değeri işin bütününe göre müteahhidin tahammül gücünü aşmışsa, müteahhitten işe devam etmeyebilir. (BK.md.81).Müteahhidin iki seçeneği vardır.1-arsa sahibinin zararına neden olmayacak makul bir süre işi durdurabilir, devirlerin yerine getirilince işe devam eder ya da (BK106) sözleşmeyi feshi hakkını kullanabilir. Y 23.HD.2014/5352E T26.01.2016

Avukat iltan Ekmekçioğlu
Menü