MÜTEAHHİTTİN İŞE ZAMANINDA BAŞLAMADA KUSURU

TBK 473/1 de yüklenicinin işe zamanında başlamaya ilişkin yükümlülüğü düzenlenmiştir. Müteahhit işe sözleşmede kararlaştırılan tarihte başlamak zorundadır aksi durumda iş sahibi yüklenicinin işe hiç başlamaması durumunda uygun bir süre vererek işe başlaması konusunda uyarabilir. Eğer işe, verilen uygun süre sonucunda başlanmazsa iş sahibi sözleşmeden dönebilir. TBK 473 hükmü de ‘Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da iş sahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme yüzünden bütün tahminlere göre yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa, iş sahibi teslim için belirlenen günü beklemek zorunda olmaksızın sözleşmeden dönebilir ‘  .Ancak iş sahibinin bu hakkını kullanabilmesi için yüklenicinin işe başlaması için gerekli işlemleri  yapması gerekmektedir. Örneğin inşaata başlanılması için ruhsat alınması işi iş sahibine verilmişse ve iş sahibi kendi edimlerini yerine getirmiyorsa işe zamanında başlamada yüklenicinin kusuru kalmaz. Diğer bir deyişle iş sahibinin işe zamanında başlamama başlamama sebebiyle sözleşmeyi feshedebilmesi için kusurunun olmaması gerekir.

Yargıtay 15. HD 30.11.1993 E.1993/652 K.1993/4896

Avukat iltan Ekmekçioğlu
Menü