MÜTEAHHİTTİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE AYKIRI DAVARANMASI

TBK 471/1 e göre ‘ Yüklenici üstlendiği edimleri iş sahibinin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle ifa etmek zorundadır.’ İş sahibinin haklı menfaatleri gözetilmeden sözleşmeye, eklerine ve teknik şartnameye uygun olmayan ifa iş sahibinin menfaatine uygun olmayan ifadır. Ayrıca yüklenici eseri fen ve sanat kurallarına da uygun ifa etmek zorundadır. Yüklenici eğer sözleşme ve eklerine aykırı olarak hareket ederse ya da onaylanmış projeye uymadan eser meydana getirirse bundan sorumlu olur. Sorumluluğu TBK 112 de ifade edildiği üzere; Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür. Sözleşmeye aykırı davranan yüklenici iş sahibinin bu yüzden uğradığı zararı ödemekle yükümlüdür.

Yargıtay 15. HD 2.11.2012 E.2011/6746 K.2012/6799

Menü