PAYLARI AYNI OLAN ARSA SAHİPLERİNİN YENİ YAPILAN İNŞAATA BİRBİRLERİNDEN FARKLI BÜYÜKLÜKTE DAİRE TESLİM ALMALARINDA İZLENECEK YOK NEDİR ?

kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile arsa sahiplerine verilecek bağımsız bölümlerin büyüklükleri ayrı ayrı belirlenmemiş yada sözleşmede ayrıntılı değinilmemiş ise yeni yapılacak binada arsa sahiplerinin arsa paylarına oranla dairelere hak kazanmaları gerekmektedir. hadise de arsa sahiplerinin arsa payları eşit olduğu için kural olarak daire büyüklüklerinin de aynı olması gerekmektedir. bu durumda daha küçük daire teslim edilen arsa sahibi, verilmesi gereken m2 ile verilen arasından ki fark kadar tazminat hakkına hak kazanacaktır. Yargıtay bu durumu eksik iş olarak değerlendirmektedir. Eksik iş sebebi ile sorumluluk müteahhitte olup eksik m2 ile oluşan farkı tazminat olarak müteahhittin ödemese gerekmektedir.

” …Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile arsa sahiplerine bırakılacak bağımsız bölümlerin kat ve yönleri belirtilmiştir. Sözleşmede özel şartlar ve inşaatın niteliği, süresi belirtilmesine rağmen arsa sahiplerine bırakılacak dairelerin alanlarının ne kadar olacağına dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Davalı müteahhit sözleşme ile inşaat yapımını üstlendiğinden sözleşme gereği yapılmayan iş bedelinden kendisi sorumludur. Sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı ve her bir arsa sahibine verilecek dairelerin miktarı belirtilmediğinden kural olarak tüm arsa sahiplerine verilen bağımsız bölümlerin aynı miktarda yapılacağının kabulü zorunludur. Hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporuna göre de davacı arsa sahibine bırakılan daire ile davalı arsa sahibi Teoman’a ait daire arasında 24 m2’lik fark bulunduğu, Dairemiz uygulamalarına göre bağımsız bölümün küçük yapılması eksik iş olduğundan, hesaplanan bu eksik iş bedelinden davalı yüklenici sorumludur. Sözleşmeye göre bir taahhüdü bulunmadığından davalı yüklenicinin eksik bıraktığı işten davalı …’ın sorumlu tutulması mümkün değildir.”

15HD. 02/04/2012T.  2011/4660E.  2012/2146K.

Av. İltan Ekmekçioğlu

 

#tazminat #eksikiş #inşaat #kat #karşılığı #eksik #iş #inşaat

Menü