TİCARET HUKUKU

Ülkemiz, hem coğrafya hem de ekonomik olarak sahip olduğu avantajlarla beraber son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerin sunduğu teşvikler sayesinde birçok yatırımcının takip ve tercih ettiği dinamik bir ticari hayata sahiptir.

Aynı şekilde ülkemizdeki birçok şirket de pazar payını yükseltmek ve makro pazarda yer almak istemektedir; bu sebeple şirket devralmaları ve birleşmeleri yaygınca yapılmaktadır. Ofisimiz söz konusu devralma, birleşme ve bölünme süreçlerinde müvekkillerine sahip olduğu mesleki tecrübe sayesinde hukuki incelemelerin yapılması, şirketlerin karar ve kurul işlemlerinin hazırlanarak yürürlüğe konulması,  ilgili idari başvurularla birlikte süreci tamamıyla yönetmektedir. Yabancı sermaye ile ülkemizde yatırım arayışında olan şirketlere ise arayışlarına uygun ön hazırlık raporlarıyla birlikte alternatifler sunmaktadır, idari başvurular, pazarlık süreci, niyet mektuplarının yazılmasında müvekkillerin hizmetinde ve yanında yer almaktadır.

Ekmekçioğlu Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak şirket genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının incelenmesi, iptal edilmesi, şirkete denetçi atanması, azınlık haklarının korunması konularında danışmanlık vermekteyiz. Son dönemde aile şirketlerinin geniş çapta büyümesi ve bu büyümenin korunması amacıyla şirket işleyiş sözleşmelerinin hazırlanması başta olmak üzere gerekli danışmanlığı sağlamaktayız.

Ofisimizin bu kapsamda müvekkillerine sunduğu bazı hizmetler;
 • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluşu, esas sözleşme hazırlanması
 • Kvkk danışmanlık hizmetleri
  • Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi
  • Kişisel Verilerin korunmasında Veri Sorumlusunun Yükümlü Olduğu İdari ve Teknik Tedbirler
  • Mevcut Risk ve Tehditlerin Belirlenmesi
 • Sermaye değişiklikleri
 • Konkordato, iflas erteleme
 • Hisse senedi ve tahvillerle ilgili işlemler
 • Şirket genel kurul kararları için görüş yazılması, uygulanması ve iptali
 • Due diligence (Hukuki durum tespiti raporu hazırlanması)
 • Haksız rekabet sebebiyle şikâyet ve itiraz süreci yönetimi
 • Yeniden yapılanma
 • Satın alma, birleşme, bölünme süreci
 • Sözleşmeler hukuku;
  •  Hükümet ve devlet kuruluşları ile sözleşmeler
  • Mal tedarik sözleşmeleri
  • Bayilik sözleşmeleri
  • Joint Venture sözleşmeleri
  • Hissedarlar sözleşmeleri
  • Varlık satış sözleşmeleri
  • Hisse devir sözleşmeleri
  • İş sözleşmeleri
  • Fikri haklar devir sözleşmeleri
  • Franchising sözleşmeleri
  • Vekalet sözleşmeleri
  • Yeniden yapılandırma sözleşmeleri
  • Alacak devri sözleşmeleri
  • Satış yapma vaadi sözleşmeleri
  • Nakliye sözleşmeleri
  • Maliyet/gider paylaşım sözleşmeleri
  • Taşınmaz mülkiyetine ilişkin sözleşmeler
  • Uzun süreli kira sözleşmeleri
  • Alt müteahhit sözleşmeleri
  • Uzun süreli kira sözleşmeleri
  • Barter Sözleşmeleri
Menü