Yapı kayıt belgesi alınması sözleşmeye aykırı inşaatın arsa sahibince kabulünü gerektirmeyeceği

İnşaatın projeye uygun olarak yapılmaması ve sonrasında Yapı kayıt belgesi alınması nedeniyle, yapının yeniden yapılması veya kentsel dönüşüme kadar da ifanın yerine getirmesinin askıda kalmasını arsa sahibinden beklemek Borçlar Kanunun’un ifaya ilişkin hükümlerine de sözleşmeye de hakkaniyete de uymamaktadır.

Y15HD 23.05.2019 E.2018/5361 – K.2019/2479

Menü