YAPI YAKLAŞIK MALİYET BEDELİNİN % 10’U KADAR TEMİNAT VERİLMESİ MECBURİYETİNE İSTİSNA GETİRİLDİ

 

6306 sy Kentsel Dönüşüm Kanunu Uygulama Yönetmeliginin 13 maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendine,

“Ancak, tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda parsel maliki kendi yapısını inşa ediyor ise, inşaat tamamlanmadan üçüncü şahıslara satış yapılmaması ve bu konuda tapu kaydına belirtme konulması şartıyla, yapı ruhsatı alınması safhasında yapı yaklaşık maliyet bedelinin % 10’u kadar teminat verilmesi mecburiyeti aranmaz.” eklenmiştir. 

böylelikle;

  1. Tek Parselde olacak,
  2. bir bodrum dışında en fazla 2 kat ve toplam inşaat alanı 500m2 olan
  3. kendi taşınmazına inşaat yapan,
  4. taşınmazı üçüncü şahıslara satmayan , taşınmaz sahipleri bu haktan yararlanabilecek.
Menü