İDARE HUKUKU

İdare hukuku, idari teşkilatın bireyler üzerinde kamu gücünü kullanarak kamu hizmeti ve kamu yararını gerçekleştirmeyi hedeflediği hukuk dalıdır.Bireylerin devletle ilişkisinde temel hak ve özgürlükler – kamu yararı dengesinin sağlanması önemlidir.Kaynağını anayasadan alan idarenin işlemlerine ilişkin yine anayasanın 125. maddesinde ;İdarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolu açıktır, şeklinde ifade edilmiştir.

EKMEKÇİOĞLU HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ olarak idari işlem ve idari eylemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda hak kaybının yaşanmaması için süreci titizlikle takip ediyoruz.İdare hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda verdiğimiz başlıca hizmetler;

-İdareye işlem ve itiraz tesisi başvurusu
-İptal ve tam yargı davalarının açılması
-Kamulaştırmadan doğan uyuşmazlıklar
-İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar
-Merkez ve ortak sınavlara ilişkin yargı süreci ve öğrenci davaları
-Kamu çalışanlarının disiplin cezaları, tayin ve kademe ilerlemesine dair uyuşmazlıklarına dair tüm başvuru ve dava sürecinin yönetilmesi
-Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, kiralama işlemlerinin takibi
-İmar Kanunun ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca Cumhurbaşkanı kararlarının uygulamasından kaynaklı dava takibi

VERGİ HUKUKU

 

Devletin gerçek ve tüzel kişilerle vergilendirme ilişkisini oluşturan mali hukuk disiplinidir.Devletin vatandaşlardan topladığı vergilerle bütçe oluşturur ve bunu kamu hizmeti ve kamu yararı amacıyla kullanır.Devletin mükelleflerden toplayacağı verginin şeklini de Vergi Usul Kanunu belirler.213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre vergi daireleri mükelleflerin ödemesi gereken vergi miktarını ve oranını belirler.Tüm bunlar yapılırken hesaplama yanlışlıkları yapılabilmekte ve mükellefler mağdur olabilmektedir.

EKMEKÇİOĞLU HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ olarak vergi mükelleflerine tüm vergilendirme sürecinde hak kayıplarını önlemek amacıyla etkin , hızlı ve profesyonel hukuki hizmet sunmaktayız.Başlıca hizmetlerimiz;

  • Vergi Hukuku iptal davaları
  • Vergi Hukuku tam yargı davaları
  • Vergi tarhına ilişkin davalar
  • Vergi cezalarına ilişkin davalar
  • Danıştay davalarI
Menü