KONKORDATO DANIŞMANLIĞI

İcra-İflas Kanunu’nun son değişiklikleri ile konkordato kurumu, birçok şirketin ekonomik sıkıntılarını düzeltmesinde ve ani ekonomik değişikliklerde kendisini korumasını sağlayan bir düzenleme olduğu için son dönemde oldukça tercih edilmektedir.

Amaçlanan şirketin ekonomik durumunun düzeltilmesi veya korunması olduğu için konkordato için dikkatli adımların atılması ve en uygun projenin hazırlanması büyük önem teşkil eder.

Bu sebeple konkordato konusunda uzmanlaşmış bir avukat ile çalışmak tarafların süreci en yüksek fayda ile sürdürmesini sağlar. Ekmekçioğlu Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak konkordato ilan etmeyi düşünen firmalar için, yetkilileri ile yapılan görüşmeler ve raporlar üzerine ekonomik ve hukuki durum tespiti raporu hazırlayıp firmanın niteliğine uygun bir konkordato projesi üreterek süreci 360 derece yönetmekteyiz.

Bu kapsamda ofisimizin müvekkillerine sunduğu hizmetlerden bazıları;

  • Hukuki durum tespiti raporu (due diligence)
  • Son bilanço ve mali tabloların incelenmesi
  • Konkordato ön projesi ve projesi hazırlanması
  • Konkordato sürecindealacaklılar toplantılarının yürütülmesi, alacaklıların kazanacağı miktar ve iflas süreci halinde alacaklıların temin edebileceği miktarı gösteren karşılaştırmalı tablo
  • Konkordato sürecindeki firmalarda alacaklı olan müvekkillerimizin alacak kayıtlarının yapılması ve tahsilatı
Menü