İŞ HUKUKU

İş hukuku, başka birine bağımlı bir şekilde veya bir kuruluş çerçevesinde yapılan işler dolayısıyla ortaya çıkan hususları kapsayan bir hukuk dalıdır.

Ülkemizde, genç nüfus oranının yüksek olması ve istihdam teşviklerinin çokluğu nedeniyle iş hukuku dalı son yıllarda ön plandadır. Yasa koyucu, bireysel olarak güçsüz ve bağımlı şekilde bulunan işçilerin haklarının korunabilmesi için kanunda işçi lehine çeşitli düzenlemeler yaparken işveren için de iş yeri koordinasyonu ve tacir sıfatının önemi sebebiyle ayrıntılı ve koruyucu hükümler düzenlemiştir.

Bu sebeple, iş hukuku alanında hem işveren hem de çalışanların karşılaşması ihtimal dâhilinde olan uyuşmazlıkları önlemek amacıyla istihdam sürecinin başlangıcından ve iş ilişkisinin sona ermesine kadarki süreç üzerindeözenli şekilde durulmalıdır.

Ofisimizin müvekkillerine sunduğu bazı hizmetler;
 • İkale ve uzlaşma görüşmelerinin yapılması, tutanaklarının tutulması
 • İşyeri yönetmeliğinin hazırlanması
 • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
 • İşveren-işçi uyuşmazlıklarında sulh ve dava aşamalarının takibi
 • İhtar ve fesih bildirimlerinin yapılması, tutanak tutulması
 • Sair mevzuat ve kanundan doğan yükümlülükler çerçevesinde çalışanlara ve yöneticilere eğitimlerin verilmesi
 • İş yeri devir ve birleşme öncesinde veya sonrasında çalışanların koordinasyonun düzenlenmesinde
 • İşverenleri kıdem tazminatı, iş kazaları ve sözleşme ihlalleri gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere iş hukuku ile ilgili davalarda temsil,
 • İşgücü değişikliklerinde hak iddiaları ve ayrımcılık davalarına maruz kalınmaması danışmanlık,
 • İş sözleşmelerinin şirket içi organizasyon planı dikkate alınarak hazırlanması,
 • Alt müteahhit/alt işverenden kaynaklanan sorunlarda danışmanlık.
Menü