İNŞAAT HUKUKUNDA, OLUMSUZ ZARAR KAPSAMINA GİREN MAL VARLIĞI KAYIPLARI NELERDİR ?

FİİLİ ZARARLAR,

Yargıtay olumsuz zarar çerçevesinde meydana gelen fiili zararı “cepten çıkan harcamalar “ olarak nitelendirmiştir. ( Menfi zarar kapsamına davacının sözleşmenin ifa edileceğine güvenerek yaptığı harcamalar girer. Deyim yerinde ise menfi zarar fiilen yapılan harcamalar ( cepten çıkan )dır 15HD.  E. 2003/1716 K. 2003/4880 T. 20.10.2003 )

  • İnşaat sözleşmesi imzalanması sürecinde yapılan masraflar, bu masraflara, noter harçları, vergiler, aracılık ve komisyon ücretleri, hukuki danışmanlık ücreti, seyahat ve ağırlama ücreti, örnek olarak verilebilir.
  • İnşaat sözleşmesinin gereği olarak yapılan masrafalar, bu masrafalara, bankadan alınan krediler, mal tedariki , nakliye, devir tescil masrafları, şantiye kurma , mimari proje çizdirme vb..
  • Sözleşmenin hükümsüz kalması yüzünden üçüncü kişilerle yapılmış sözleşmeler sebebi ile tazminat ödemek zorunda kalınması.

 

YOKSUN KALINAN KAR,

bu durumda hüküm ifade edeceği sözleşme yüzünden aynı şartlarla yada daha elverişli koşullarla başka bir sözleşme yapma fırsatının kaçırılmasından kaynaklı kar mahrumiyetinin tazmini talep edilebilir.

(…Davacı iş sahibi, davalının sözleşmeyle yüklendiği fiyatla işi yerine getirmediğini, aynı işi üçüncü bir kişiye yaptırdığını, her iki işin fiyatı arasındaki farkı, yani müspet zararını istemiştir. Ancak sözleşme davacı tarafından 4.9.2000 tarihinde feshedilmiştir. Feshedilen sözleşmeye tekrar dönülerek borcun ifa edilmemesinden doğan zararın istenme olanağı yoktur. Burada istenebilecek zarar, sözleşmenin yerine getirilmesine güvenilerek kaçırılan elverişli fırsatlara göre değerlendirilip bulunacak zarardır. Başka bir anlatımla davacı sözleşmeye konu işi davalıya yaptırmayıp da başka bir kişiye yaptırma olanağı varken ( kaçırılan fırsat ) o kişiye yapılacağı varsayılan ödeme ile sözleşmenin hükümsüzlüğü sebebinden aynı iş için ödemek zorunda kaldığı tutar arasındaki farkı yani menfi zararını talep edebilir. Yargıtay 15HD. 6/11/2003t 2003/1714e. )

 

Avukat iltan Ekmekçioğlu

#zarar  #müteahhit #kar #olumsuzzarar #olumsuz #inşaat #temerrüt #menfi 

Menü