İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİNDE PAYLAŞIM DURUMU

İnşaat yapılan arsada olumlu yönde imar durumu değişikliği yaşanmışsa yani önceki imar durumuna göre daha fazla kat inşaası yasal hale gelmişse ( imar artışı ) yapılacak ilave bağımsız bölümlerin paylaşımları sözleşmede bu yönde bir hükmüm bulunması halinde buna göre yapılır. Eğer sözleşmede ilave yapılacak bağımsız bölümlerin paylaşımına ilişkin bir hüküm yoksa sözleşmece kararlaştırılan ölçülerde paylaşım yapılır.

‘’  sözleşme dışı kazanılan fazla dairelerde, müteahhid ve arsa sahiplerinin aksi kararlaştırılmadıkça, sözleşmedeki paylaşım oranında birlikte hak sahibi bulunduklarının kabulü uygulamada yerleşmiş bir ilkedir. Arsa sahiplerinin bu hakkından açıkça feragatı içeren bir kabulü olmadıkça, sözleşme dışı kazanılan fazlaya ilişkin bağımsız bölümlerden davacılara sözleşmedeki paylaşım oranında hak verilmesi gerekmektedir.’’

Yargıtay HGK T. 30.6.1993 E. 1993/15-164 K. 1993/501

Menü