Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin İleriye Etkili Bozulması Hali

Arsa payı inşaat sözleşmelerinde arsa sahibinin borcu kararlaştırılan arsa payının müteahhide devridir. arsa payının mülkiyetinin ne zaman geçeceği sözleşmede kararlaştırılmış ise ( belirli bir tarih, gün, belirli aşamaya vs.. ) buna uyulur. inşaat beli aşamaya gelmesine karşın arsa sahipleri, arsa payını devretmekten kaçınırsa müteahhit tescil davası açabilir.


Buna karşılık, sözleşmede arsa payının müteahhide devri bakımından bir tarih, sıra belirlenmemiş ise TBK 479/1 uygulanacaktır, yani müteahhid kendi borçlarını yerine getirmemiş ise arsa sahiplerinden arsa payı devrini isteyemeyecektir. Ancak inşaatın buyuk bölümü tamamlanmış fakat sözleşmede ön görülen sürelerde inşaat bitirilememiş ise, arsa sahiplerinin sözleşmeyi ileriye etkili olarak bozması durumunda müteahhit inşaatın tamamlanma oranına göre arsa payına hak kazanacaktır. Arsa sahiplerinin devirden kaçınması hakkın kötüye korunmasıdır. (TBK 123-125 ).

Menü