Arsa Sahipleri, İnşaata ki Eksik, Bozuk İşler Bedelini Müteahhidin Daire Sattığı Kişilerden İsteyebilir Mi?

Bilindiği üzere, İnşaatın %90 oranına ulaşmadığı durumlarda, arsa sahipleri eksik iş bedeli, bozuk iş bedeli, aykırı iş bedeli ve kira kaybı alacağı isteyebileceklerdir.
Arsa sahibleri, sözleşmeyi geriye veya ileriye etkili olarak bozmamışlarsa, sadece eksik, bozuk ve aykırı imalat bedeli ile gecikme tazminatını istemişse, bunları âkidi olan müteahitten isteyebilir, müteahidin daire sattığı kişilerden isteyemeyektir
Davacı arsa sahipleri ile dava dışı yüklenici arasında imzalanan inşaat sözleşmesi uyarınca inşaatın yapılmış olduğu ve işçilerin SGK prim borçlarının arsa sahipleri tarafından ödendiği konusunda ihtilaf yoktur. Arsa sahibinin âkidi K.İ. şirketidir. Davalılar, yükleniciden bağımsız bölüm alan 3.kişilerdir. Davalılar, sözleşmeye ilişkin hak ve borçları temlik almamışlar, bu sözleşmeye göre imal edilen birer bağımsız bölümü temlik almışlardır. Bu temlik, sözleşmeye ilişkin hakların devrini içermez.
Davacıların âkidi olan şirketten isteyecekleri SGK prim borçlarını davalılardan istemesi mümkün bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir”(23 HD. 1.10.2019, 7397/3959

Menü