Gayrimenkul hukuku birçok istisna ve detay barındıran, tek bir uyuşmazlıkta çeşitli hukuk dallarını kapsayan, bireyler ve kurumlar arasındaki taşınmaz mallarla ilgili iç içe geçmiş bir hukuk dalıdır.

Son yıllarda ülkemizde gelişen ve büyüyen inşaat sektörü, kentsel dönüşüm projelerinin de artmasıyla beraberinde birçok yeni uygulamalar getirmiş ve farklı konularda uyuşmazlıklara sebebiyet vermiştir.

Taşınmaz mallara dair uyuşmazlıkların çok sık yaşanıyor olması, taşınmazların maddi değerinin önemi ve dava süreçlerinde farklı kanun branşlarına da atıf yapılması sebebiyle gayrimenkul hukuku oldukça önemli bir hukuk dalıdır. Ofisimiz konut, alış-veriş merkezi, otel, fabrika, iş yeri kiralama davaları; tapu davaları; istihkak davaları; izale-i suyu davaları; ipotek tesisi/fekki; önalım, alım, geri alım, bağışlama, satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanmasında aktif olarak çalışmaktadır.Yabancıların gayrimenkul yatırımı ile Türk vatandaşlığına alınma sürecinde, değerlemesi yapılmış taşınmazların sunumundan başlayarak tüm süreci yönetmektedir.

avukatlık Ofisi olarak farklı hukuk dallarında sahip olduğumuz ve daha da gelişen yetkin donanımımız sayesinde müvekkillerimizi riskler konusunda bilgilendirmeyi, onlara yaratıcı, esnek ve alternatif çözümler sunmayı ve profesyonel şekilde en iyi yasal hizmeti sunmayı amaçlamaktayız.

 • Tapu iptali ve tescili davaları
 • Ecri misil davaları
 • İzale-i şüyu davaları
 • Kamulaştırmasız el atma
 • Men’i müdahale
 • İpotek kurulması ve ipoteğin fekki
 • Kira sözleşmeleri ve tahliye davaları
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri düzenlenmesi
 • Ön alım, alım, geri alım sözleşmeleri düzenlenmesi
 • Gayrimenkul finansmanı
 • Yabancıların mülk edinmesi
 • Taşınmaz alım-satımı,
 • Taşınmazların icra müdürlükleri ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca satımı,
 • Taşınmaz satım vaadi,
 • Uzun vadeli leasing sözleşmeleri,
 • İntifa hakkı sözleşmeleri,
 • Alıcı için due diligence çalışması,
 • Tapu idaresine başvuru,
 • Taşınmaz mülkiyeti üzerinde kısıt kurulması Ve/veya kaldırılması,
 • Müvekkillerimize ticari amaçlarını gerçekleştirmeleri için taşınmazlarının kullanımı bakımından strateji belirlenmesi,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri,
 • GYO ,
 • Tahliye ve haksız işgal ( ecrimisil ) ,
 • Kamulaştırma ( hukuki ve fiili el atmalar)
 • İmar ve İnşaat Hukuku( ruhsat ve proje aykırılıkları, tadilat projesi vb.. )
 • Taşınmazlara ilişkin mevzuata dair danışmanlık,
Menü