GEÇİCİ İNŞAAT İZNİ VERİLMESİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

  • İ.K nın 33.maddesine göre, bir yapıya geçici inşaat verilebilmesi için, üzerinde yapı yapılacak arsanın;
  • Onaylı imar planı içinde bulunması,
  • 5 Yıllık imar programına alınan yerlerden olmaması,
  • İmar Planına göre kapanması gereken yol ve çıkmaz sokak üzerinde bulunması,
  • Kanunun 18.maddesine göre düzenleme yapılmaksızın normal şartlarda yapı izni verilmeyecek yerlerden olması,
  • Kanunun 13. maddesinde belirtilen; resmi yapı ve tesisler ile okul, meydan, otopark, yeşil alan, çocuk bahçesi, Pazar yeri, hal, mezbaha ve benzeri, umumi hizmetlere ayrılan alanlar içinde bulunması gerekir.

Bu şartları taşıyan taşınmazlara;

  • Parsel üzerine yönetmelik hükümlerine uygun yapı yapılmasına müsait olması,
  • Sahiplerinin yazılı dilekçe ile talepte bulunması,
  • Talebin belediye encümenince uygun bulunması
  • 10 yıllık süre için vereilir ve tapuya şerh konur.
Avukat iltan Ekmekçioğlu
Menü