KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN  TAPUYA ŞERHİ İÇİN ARSA SAHİBİ İLE ANLAŞMA YAPMAYA GEREK VARMIDIR?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi tapuya şerhi için  4721 sayılı TMK nun 1009. Maddesinin kabulünden önce eski medeni kanunda arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin şerh edilebileceğine dair yasal  bir düzenleme olmadığı için Tapu Sicili T. m. 47/1-c kişisel hakların şerhi için aranan belgeler arasında; “Alım, taşınmaz satış vaadi, bağışlama vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat hakkı için noterce düzenlenen sözleşmeyi ‘’ saymakta ve buna dayanarak apkis şerh anlaşması ile birlikte şerh yapılabilmekte idi. Ancak 4721 sayılı TMK.’nun 1009. Maddesinde açıkça arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin şerh edilebileceği belirtildiğinden artık şerh anlaşmasına ihtiyaç olmadığı savunulmaktadır.

Ancak Tapu Kanunu m. 26/7 de (15/1/2009 tarihli ve 5831 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle eklenen fıkra)  ‘’Noterlik Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendi mucibince noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir.’’ düzenlemesi ile artık şerh anlaşmasına gerek olmadığı tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık hale gelmiştir. Madde metnindeki ‘’taraflardan biri isterse’’ tabiri ile taraflardan birinin istemesi yeterli görülmüştür.

Avukat iltan Ekmekçioğlu
Menü