İnşaatta / Dairede Ayıp Nedir? Ayıplı Dairede İzlenecek Yok Nedir?

Ayıp, yasa ya da sözleşme hükümleri gereğince, bir eser veya malda bulunması gereken niteliklerin bulunmaması ya da bulunmaması gereken bozuklukların bulunmasıdır.
BK’nın 359. madde hükmünce Arsa sahipleri, inşaatın tesliminden sonra işlerin mutad cereyanına göre imkân bulur bulmaz daireyi muayene ve varsa ayıpları müteahhitte bildirmekle, sonradan ortaya çıkan gizli ayıplarda ise BK 362. madde uyarınca vakıf olur olmaz derhal müteahhitte bildirmekle yükümlü olup, bildirmediği takdirde daireyi olduğu gibi kabul etmiş sayılır ve BK 360. madde hükmünden yararlanamaz.
Ne var ki sözleşmede daireler için garanti verilmiş ise, müteahhit yasanın aradığı ayıp ihbar sürelerine bakılmaksızın garanti süresinde meydana gelen ayıpları gidermekle yükümlüdür. Gidermediği takdirde, arsa sahiplerinin BK 360. maddede düzenlenen inşaata ki ayıbın önemine göre;
1- Ayıpların giderilmesini istemek,
2- Ayıplı eserden ötürü ücretten indirim
3- Kabule zorlanamayacak nitelikte kötü yapılmış ise eseri reddetmek ve bu nedenle uğradığı zararlarını da talep etmek hakkı olarak ortaya çıkan haklarının varlığı kabul edilir.

Menü