a.Sözleşmenin yapıldığı sırada, taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum ortaya çıkmış olmalı.

b.Bu durum borçludan kaynaklanmamış olmalıdır.

c.Bu durum, sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirmiş olmalıdır.

d.Borçlu, borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olmalıdır.

Yukarıda sayılan bütün koşullar sizin içinde geçerli ise, sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteyebilirsiniz. Mahkemece, sözleşme koşullarının kiracı aleyhine ağırlaştığı ekonomik şartlar ve taşınmazın niteliği sebebiyle borç/alacak dengesinin bozulduğu gerekçesiyle kira bedelinin tamamen/kısmen uyarlanmasına karar verilebilir.

Bilindiği üzere 15 hazirana kadar kiraların ödenmemesi tahliye sebebi sayılmamakta ve aleyhinize icra takibi başlatılamamaktadır. Yapılması gereken öncelikle mal sahibi ile sulh yoluna gitmeniz ve indirim talep etmeniz bundan sonuç alınamazsa , dava açma hakkınızı saklı tutarak kira bedelini ödeyip sonrasında geri dönük uyarlama davası açmanızı öneririz. hashtagkira hashtagcovid19

Menü