Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Sahiplerinin Bağımsız Bölümlerinin Kurayla Belirlenmesi

Arsa sahiplerinin ve yüklenicinin bağımsız bölümlerinin kurayla belirlenmesini SÖZLEŞME öngörmüşse, kura zaptının, büyüklük, oran, kat sayısı, bağımsız bölüm sayısı, bağımsız bölümün niteliği bakımından sözleşme metniyle uyumlu olması gerekir. Eğer uyumlu ise, arsa sahiplerini de bağlar. Uyumlu değilse, “kura tutanağının iptali, arsa sahiplerinin sözleşmede yazılı olan bağımsız bölümlerinin tespiti ve teslimini” konu alan bir dava açılmalıdır. Bu dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.
Davada “davalı” taraf, kuraya katılan malikler değil, Müteahhit olmalıdır. Arsa sahiplerinin ve yüklenicinin bağımsız bölümlerinin kurayla belirlenmesini SÖZLEŞME ön görmemişse, kura zaptı arsa sahiplerini bağlamaz.

Avukat iltan Ekmekçioğlu
Menü