Kentsel Dönüşümde 2/3 Çoğunluğun Haklarını Kötüye Kullanılması;

Üçte iki çoğunluğu sağlayan maliklerin kanundan doğan haklarını kötüye kullanarak azınlıkta kalan kat maliklerini karar alma sürecine dahil etmemekte hatta devre dışı bırakarak azınlıkta ki kat maliklerinin haklarını gasp etmeye çalıştıkları sıklıkla görünmektedir.

Uygulamada 3/2yi sağlayan kat malikleri, kendilerine sağlanan menfaatlerden çok daha azını , azınlıktaki kat maliklerine teklif etmekte/ettirmekte, böylece sunulan bu teklifin azınlıkta ki kat malikleri tarafından kabul edilmeyerek paylarının satışa çıkarılması veya bu hakkaniyetsiz/adaletsiz teklife rıza göstermek zorunda bırakılmaları amaçlanmaktadır. Bu durumda Azınlıkta kalan kat maliklerinin de hakları olduğu, çaresiz olmadıkları unutulmamalıdır.

Kentsel Dönüşüm Sürecinde azınlıkta kalan Maliklerin Başvurabilecekleri Hukuki Yollar,

1-Risk Tespit Raporuna İtiraz

2-Risk Tespit Raporuna Karşı İptal Davası

3- Bina Ortak Karar Protokolünün İptali

4- Arsa Payı Satışının İptali

5- Arsa Payı Düzeltme Davası vs..

yukarıda sayılan hakları kullanmak isteyen kat malikleri, kanunun ön gördüğü süreler içerisinde hareket etmelidirler. sürelerinin geçirilmesi hak kaybına sebep olacaktır.

kentseldonusum hashtagkadıkoy hashtagbagdatcaddesi hashtagarsapayınınduzeltilm

Avukat iltan Ekmekçioğlu
Menü