Müteahhit Dışında Arsa Sahibinden Satın Alınmış Daireler, Müteahhitten, Eksik Ve Bozuk İmalat Bedeli İstenebilir Mi?

. “…Ne var ki davacı satmış olduğu blokları eksik ve ayıplı haliyle, kısaca uğranılan değer kaybıyla ve eksik bedelle satmıştır. Oysa yüklenicinin bedele hak kazanabilmesi için sözleşmeye ve fen-sanat kurallarına uygun olarak edimini yerine getirmesi gerektiği gibi ayrıca sözleşmede garanti süresinin de bulunduğu ve henüz süresinin geçmediği gözetildiği Müteahhittin eksik ve ayıplardan sorumlu olduğu, satılmış olan bloklar için de eksik ve kusur imalât bedelinin istenebileceği kabul edilmelidir.” T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2014/ 1120 Karar: 2015 / 226 Karar Tarihi: 19.01.2015 Kaynak: İnşaat Hukuku 9.baskı , Av.İlker Hasan Duman

Menü