Kaba İnşaat Sözleşmesi Nedir? Kaba İnşaatın Tesliminin Kabulü Hangi Şartlarda Gerçekleşir?

Kaba inşaat, Kum, çakıl çimento, demir, kalıp, kullanılarak yapının taşıyıcı betonarme ve dolgu duvarları yapılmış, henüz iç sıvası bitmemiş çerçeveleri takılmamış tesisatları döşenmiş ama aydınlatma vs. bitirilmemiş, taşıyıcı betonlar, temel inşaatı, duvar imalatı, çatı imalatına kaba inşaat denir.


Çokça karıştırıldığı üzere kapı pencere doğramaları, sıva, badana boya, duvar kaplaması, kalorifer, dogalgaz, elektirik tesisatı, asansör işleri, ince inşaat işlerinden sayılmaktadır. Kaba inşaatın sözleşmeye uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığı yukarıda geçen tanımdaki işlerin yapılıp yapılmadığı teknik bilirkişi raporuyla anlaşılabilir. Kaba inşaata ki eksiklik, eksik ifa sayılacak ve buna borca aykırılık hükümleri uygulanacaktır.

Kaba inşaatın tesliminden söz edilebilmesi için müteahhittin zilyetliğinin son bulması, arsa sahibinin doğrudan zilyetliğine geçmiş olması gerekmektedir. teslim edilen her eser kabul edilmiş sayılmaz. Teslim arsa sahibinin kaba inşaatı kabul ettiği anlamına gelmez zira doğrudan yada dolaylı kabul müteahhitti sorumluluktan kurtarır.

Avukat iltan Ekmekçioğlu
Menü