KONKORDATO İLE İFLAS ERTELEME ARASINDA Kİ BENZERLİK VE FARKLAR NELERDİR?

Konkordato İİK 285 vd, düzenlenmiş iflas Erteleme ise İİK 179 de düzenlenmiştir.

Konkordato ile iflas erteleme arasında ki benzerlik ve farklılıkları temel olarak 10 maddede sıralayabiliriz.

  1. İİK 285/1 maddesine göre tüm borçlular konkordato talep edilebiliyorken , İİK 179 uyarınca sadece kooperatif veya sermaye şirketleri iflas erteleme talebinde bulunabilmektedir.
  2. Konkordato talebinin mahkeme tarafından onaylanabilmesi için İİK 302/3 maddesi uyarınca “ Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini,aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır ” fakat İflas ertelemede alacaklıların rızası aranmaz, hatta alacaklılar iflas erteleme kararına itiraz etseler dahi şartları oluşmuş ise mahkeme iflas erteleme kararını verir.
  3. Konkordato da, geçici ve kesin mühlet sürelerinde borçlara faiz işlemezken, İflas ertelemesinde faiz işlemeye devam eder.
  4. Konkordato da, yapılacak indirim alacaklılar kurulunun alacağı çoğunluk kararını mahkemeye  onaylatılmasına bağlı olduğu halde , iflas ertelemesinde alacaklılar sürecin tarafı değildir.
  5. Konkordato da, borcun vadesinde ödenememesi ihtimali bulunması konkordato talebinden bulunmaya yeter iken, İflas Ertelemede şirketin borca batık olması gerekmektedir.
  6. Konkordato, İflasın açılmasından sonra da uygulanabilir ise de, İflas Ertelemede bu yol mümkün değildir.
  7. Konkordato da, konkordato talebinden önce doğmuş ve komiser izni olmaksızın mühlet içinde doğan borçlar koruma altında iken İflas Ertelemede, karar tarihinden önce doğmuş borçlar koruma altına alınmıştır.
  8. Konkordato 28 aylık bir süreçte tamamlanması öngörülürken iflas ertelemede bu süre 5 yıldır uygulamada 8 yıla kadar çıkabilmektedir.
  9. Konkordato niteliği itibariyle borçların tasfiyesine yönelik bir uzlaşma usulu iken iflas ertelemede, iflas öncesi bir koruma tedbiridir.
  10. Konkordato, sıkı şartlara tabi kılınmış ( alacaklıları oluşturduğu kurulun borç yapılandırma ve indirimi onaylaması şartı ile ) bir borç yapılandırma imkanı iken, iflas ertelemede, borca batık bir sermaye yada kooperatifin, içinde bulunduğu mali krizden, alacaklıların dahli olmaksızın, borçluya, alacaklılarından belli bir süre korunma  imkanı tanınmıştır.
Avukat iltan Ekmekçioğlu
Menü