Türk Borçlar Kanunu Kapsamında İnşaat Sözleşmelerinden Dönme

1- işe başlamadan gecikme nedeniyle erken dönme (Tbk 473/1)
2- inşaat teslim tarihinin yetişmeyeceğinin anlaşılması nedeniyle sözleşmeden dönme (Tbk 473/1)
3- keşif bedelinin aşırı aşılması nedeniyle dönme (Tbk 480/2)
4- arsa sahiplerinin ücret ödemede temerrüde düşmesi nedeniyle dönme ( Tbk 479)
5- zararın tümünü ödeyerek fesih ( Tbk 484)
6- arsa sahibi yüzünden ifanın olanaksızlaşması nedeniyle sona erme (Tbk 485)
7- Müteahhitin ölümü veya güçsüzlüğe düşmesi medeniyle sona erme (Tbk 486)
8- inşaatın tesliminde temerrüde düşülmesi nedeniyle dönme / inşaatın önemli ölçüde bozuk inşaası nedeniyle dönme (Tbk 475/1)
9- iş sahibinin malzeme temininde ve ücret ödemedeki temerrüdü nedeniyle dönme (Tbk 472)

Avukat iltan Ekmekçioğlu
Menü